REFILAT VINOTECA

TERMES I CONDICIONS

Adquireix els teus vins en la nostra botiga electrònica amb totes les garanties, confiança i seguretat.

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web refilat.com, del qual és titular  REFILAT SL (d’ara endavant, REFILAT  VINOTECA).

L’adquisició de qualssevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

 1. IDENTIFICACIÓ

REFILAT  VINOTECA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: REFILAT SL.
  • El seu nom comercial és: REFILAT
  • El seu CIF és: B17259888.
  • Su domicilio social está en: C/ Agusti Manaut, 15 – 17539 – Bolvir – GIRONA (Espanya).
  • Està inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA  T 39 , F 205, S 8, H GI687.
 1. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Tel: 972 88 31 56.
  • Email: gestio@refilat.com.
  • Direcció postal: Pol. Ind. La Closa, Nau 8 17520 Puigcerdà , Barcelona (Espanya).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i REFILAT  VINOTECA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors d’edat.

REFILAT  VINOTECA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, REFILAT  VINOTECA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix REFILAT  VINOTECA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels productes oferts.

Una vegada dins de refilat.com, i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en refilat.com.

 1. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

REFILAT  VINOTECA pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de refilat.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client per via telefònica al més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, REFILAT  VINOTECA podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà mitjançant la mateixa forma de pagament.

Si REFILAT  VINOTECA es retardés injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

 1. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en refilat.com, és necessari que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

  1. Seleccionar producte/us.
  2. Anar a carret de compra.
  3. Fer click a ‘Finalitzar comanda’
  4. Emplenar dades d’enviament.
  5. Emplenar dades facturació.
  6. Crear un compte (opcional).
  7. Triar forma de pagament.
  8. Confirmar el demanat
  9. Recepció via mail de confirmació.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per REFILAT  VINOTECA per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic.

 1. DURADA I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURACIÓ

Fins al lliurament de la comanda.

CANCELACIÓ

El client haurà avisar el més aviat possible, ja que no es podrà cancel·lar la comanda una vegada s’hagi iniciat el procés d’enviament.

 1. LLIURAMENT

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Nacional peninsular, per a enviaments a d’altres zones o països contacti amb nosaltres al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 972 88 31 56, bé a través de l’adreça de correu electrònic gestio@refilat.com.

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

  1. Transport:

El termini de lliurament és de 5 a 7 dies laborables un cop confirmada la comanda i remès pel nostre departament.

Davant de qualsevol comanda realitzada passades les 12 h. del migdia (hora peninsular) caldrà sumar un dia addicional als dies laborables de lliurament anunciats.

Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebuts el primer dia laborable posterior a aquest.

  1. Recollida en botiga:

En el procés de compra es podrà triar aquesta modalitat, una vegada rebi la confirmació de comanda podrà passar a recollir-ho en uns horaris establerts.

 1. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Los precios de los productos y servicios que se recogen en refilat.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de refilat.com.

  • Els productes tenen l’IVA inclòs.
  • El tipus d’IVA; vins 21%, olis 4%, transport 21%. Aquests i altres productes es detallarà en el procés de compra.
  • Despeses d’enviament: dependran del destí i de la quantitat de productes adquirits, s’informarà en el procés de compra. Enviament gratuït per a compres superiors a 300€.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 1. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquesta forma de pagament:

Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Què és el dret desistiment? Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

  • Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
  • Subministrament de béns que després del seu lliurament s’hagin barrejat amb uns altres.
  • Subministrament de begudes alcohòliques el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat.

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a REFILAT  VINOTECA sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, REFILAT  VINOTECA procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que pot descarregar aqui enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de REFILAT  VINOTECA.

REFILAT  VINOTECA comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.

 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 1. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant REFILAT  VINOTECA el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 972 88 31 56, bé a través de l’adreça de correu electrònic gestio@refilat.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.